Ünite 2 - Ölçme ve Değerlendirme Soruları

1 / 7

Clemens’in “Anlamak için inanıyorum.” yargısını A. Thomas “İnanayım diye biliyorum.” yargısına dönüştürmüştür. Bu dönüşümün akıl ile inanç ilişkisi açısından farkı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 • A

  Aklın inançtan önce gelmesi

 • B

  İnancın aklın sınırlarını geçmesi

 • C

  Akıl ile inancın alanlarının farklı olması

 • D

  Akıl ve inancın birbiriyle açıklanması

 • E

  İnancın akıldan önce gelmesi

İleri
Hızlı Linkler
Copyright © 2021