Ünite 2 - Ölçme ve Değerlendirme Soruları

1 / 15

A={2, 3, 7} olduğuna göre A kümesinin Venn Şeması ile gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir?

  • A

  • B

  • C

  • D

İleri
Hızlı Linkler
Copyright © 2021