2019-2020 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM

1 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında ölçüt değildir?

 • A

  Kavimler göçüyle birlikte Türklerin Orta Asya’dan batıya doğru yaptıkları göçler

 • B

  Türklerin Şamanizm, Budizm, Manihaizm gibi dinlerden sonra İslam dinini benimsemeleri

 • C

  Coğrafi ve kültürel değişmelere paralel olarak Türkçenin lehçe ve şive ayrılıklarıyla birlikte çeşitli dallara ayrılması

 • D

  I. Dünya Savaşı’nın insanlığı etkilemesi ve toplumlarda köklü değişikliklere yol açması 

İleri
Hızlı Linkler
Copyright © 2021