Ünite 3 - Ölçme ve Değerlendirme Soruları

1 / 9

Anı, bir kişinin şahsi tarihi demektir. Kişi, anılarını anlatırken ne kadar tarafsız olsa da ilmî bir eser kadar objektif olamaz. Bu tür yazılarda samimiyet ve dürüstlük ön plandadır. Anılar, tarihin sanatın bir yönüne ışık tutar ve bu özelliği nedeniyle tarihî belge niteliğindedir. Yazar anlattıklarını mektup, resim, belge ile destekleyebilir. Üslupta açık, yalın, samimi ve abartısız bir ifade vardır. Olaylar kahraman bakış açısıyla yazılır. Bu parçadan anı türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • A

  Anılar tarihe ışık tutan belge niteliği taşır.

 • B

  Anılar açık, anlaşılır, sade bir dille yazılır.

 • C

  Anılar, kahraman bakış açısıyla yazılır.

 • D

  Anılarda amaç ders vermektir

İleri
Hızlı Linkler
Copyright © 2021