İletişim

1 / 6

Aşağıdakilerden hangisi iletişim tanımlarından değildir?

 • A

  Bilgi alışverişidir.

 • B

  Kaynaktan hedefe doğru aktarılan bir haber sürecidir.

 • C

  İnsanların duygu, düşünce, inanç, tutum ve davranışlarını sözlü, yazılı ve sözsüz olarak iletmesidir.

 • D

  Ölçme değerlendirme sürecidir.

İleri
Hızlı Linkler
Copyright © 2021